Maleri
Installation
Skulptur
Grafik
Fotografi
Udstillinger

Gennemgående træk i min praksis er brugen af fundne og indsamlede materialer. Det kan være alt fra arvestykker og duge til nøgler og affald – større mængder af genanvendeligt materiale, der behandles og bearbejdes for at skabe nye sammenhænge.

Refleksioner over kunsthistorien og stor nysgerrighed i forhold til nutidskunsten, giver mig indsigt og inspiration til undersøgelser indenfor maleri, skulptur og installation.

At elske er en kunst.
At udtrykke sig gennem kunsten
sætter livets farver i perspektiv…

The use of found and collected materials is a common feature in my work. The materials can be anything from heirlooms and tablecloths to keys and trash – larger quantities of reusable material which is processed in order to construct a new context.

Contemplation of art history and curiosity towards contemporary art provides me with sufficient insight and inspiration in my artistic exploration of paintings, sculptures and installations.

To love is an artform. To express oneself
through art puts the colours of life
in perspective…

Instagram